Thema: Biodiversiteit

Biodiversiteit blijft natuurlijk belangrijk. 2010 was uitgeroepen tot het Jaar van de Biodiversiteit om dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Een overzicht van campagnes, initiatieven en activiteiten rond biodiversiteit die in 2010 zijn gestart:Natuurinformatie/ biodiversiteit: de variatie van leven
2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. Bezorgdheid over het snelle tempo waarmee planten- en diersoorten verdwijnen als gevolg van menselijk handelen is de reden. Behoud van de verscheidenheid aan levensvormen is voor de natuur zelf, maar ook voor de mens van groot belang. In dit thema is informatie over het brede onderwerp biodiversiteit te vinden.

 
 Dodo

Onderwerpen:
 • Biodiversiteit
 • Ordening
 • Ecologie
 • Overleven
 • Bouwstenen van dieren
 • Soortinformatie
 • Evolutie
 • Biotechnologie
 • Vondsten determineren
 • Onderzoeker worden
 • Biodiversiteit in onderzoek
 • Websites over biodiversiteit
 • Webquests
 
Skelet

Bron en meer informatie: Natuurinformatie.nl

NCB Naturalis: Biodiversiteit
Biodiversiteit is het leven in al zijn verschijningsvormen. Het is de gevarieerdheid van leven op aarde, van de kleinste schimmel tot de grootste dieren en van Nederlandse polder tot het tropische regenwoud. Elke levensvorm, genetische variatie en ecosysteem, een samenwerking van levende afzonderlijke planten, dieren en micro-organismen, is uniek en onvervangbaar.
 
Biodiversiteit onder druk
Op veel plaatsen in de wereld neemt de variëteit in soorten van planten, dieren en andere organismen af en staat biodiversiteit onder druk. Steeds meer mensen beseffen dat biodiversiteit een voorwaarde is voor leven op aarde.

Biodiversiteit agenda van Naturalis met symposium, activiteiten en onderwijsprogramma's.


 


Bron en meer informatie: NCB Naturalis.  NCB Naturalis maakt deel uit van de Coalitie 2010

Museumkennis: Naturalis, kenniscentrum van biodiversiteit
Naturalis is een natuurhistorisch museum met als taak de biodiversiteit op aarde te beschrijven en te verklaren.De collectietoren van Naturalis is het archief van de biodiversiteit op aarde. Naturalis bewaart in deze opslagruimte meer dan 10 miljoen opgezette dieren, skeletten, fossielen, gesteenten en mineralen.Het museum concentreert zich daarbij op diergroepen; de plantendiversiteit wordt in kaart gebracht door het Nationaal Herbarium Nederland.Bron en meer informatie: Museumkennis
Museumkennis is een samenwerking van Rijksmuseum voor Volkenkunde, Rijksmuseum van Oudheden en NaturalisBiodiv2010 Museum: Biodiversiteit 2010
Met meer dan 1,9 miljoen gekende soorten dieren, planten, zwammen en micro-organismen en nog een veelvoud aan onontdekte soorten, krioelt de aarde van het leven. Van de diepste delen van de oceanen, tot op de hoogste bergtoppen en zelfs in je eigen achtertuin vind je organismen in duizenden kleuren en vormen! Die grote verscheidenheid aan leven wordt biodiversiteit genoemd.
Helaas neemt de biodiversiteit jaar na jaar af. Steeds meer soorten sterven uit, waardoor het natuurlijk evenwicht op veel plaatsen verstoord wordt en hele ecosystemen dreigen te verdwijnen. Dat brengt ook gevaren mee voor onze eigen basisbehoeften. De Verenigde Naties willen deze tendens stoppen en hebben 2010 uitgeroepen tot Internationaal jaar van de Biodiversiteit.

Bron en meer informatie: Biodiv2010 Museum van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen  

 
Coalitie 2010: Biodiversiteit is al het leven op aarde
De enorme verscheidenheid aan levende organismen is behalve mooi ook nuttig en noodzakelijk.
Biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. 
Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Deze natuurlijke hulpbronnen verschaffen bestaanszekerheid en vormen de basis voor onze welvaart. 

Biodiversiteit wordt echter ernstig bedreigd. Plant- en diersoorten verdwijnen en ecosystemen raken verstoord. Aantasting van biodiversiteit en de uitputting van natuurlijke hulpbronnen bedreigt uiteindelijk het voortbestaan van alle mensen.
Bron en meer informatie: http://2010.biodiversiteit.nl/jaar_van_de_biodiversiteit.
Coalitie 2010 is een landelijk consortium van overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

Countdown 2010
Gezond voedsel en medicijnen, frisse lucht en schoon water, bescherming tegen natuurrampen en het genieten van een boswandeling in de lente: zonder biodiversiteit is ons leven nauwelijks voor te stellen en een stuk onaangenamer.

Daarom hebben de Europese landen in 2001 afgesproken om het biodiversiteitsverlies in 2010 te stoppen. Om mee te helpen deze doelstelling te behalen, is in 2004 de Europese Countdown 2010 campagne gestart. In deze campagne ondernemen burgers, overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen actie.
Bron en meer informatie: http://www.countdown2010.nl/
Regeringen hebben toegezegd biodiversiteitsverlies in 2010 te stoppen. Countdown 2010 helpt deze woorden om te zetten in daden.


Campagne Europese Unie: Verbonden door Leven
Studies tonen aan dat de biodiversiteit - de rijke variëteit aan leven op aarde - in een duizelingwekkend tempo afneemt. De Verenigde Naties heeft daarom 2010 uitgeroepen tot “Jaar van de biodiversiteit”. In aansluiting daarop is de EU een bewustwordingscampagne gestart: Verbonden door Leven. Ze wil mensen vertrouwd maken met de term biodiversiteit en met de potentiële gevolgen van het verlies ervan.