Friday, December 31, 2010

Op weg naar 2011

Gautama Boeddha leefde zo'n 2511 jaar geleden, maar zijn uitspraken zijn nog steeds herkenbaar en begrijpelijk:

'Kom, bekijk deze wereld, schitterend als een koninklijke praalwagen. Dwazen gaan er in op; maar de wijzen hebben er geen binding mee.'
Boeddha, Dhammapada: De Wereld-Canto XIII vers 171

'Werkelijk gezegend zijn wij die, levend tussen hen die haten, niemand haten; laten we zonder haat wonen te midden van hen die haten'
Boeddha, Dhammapada: Geluk-Canto XV vers 197

 Foto Wikimedia: Collectie Tropenmuseum: Boeddha geflankeerd door twee tempelbewakers (Bothesatwa's) waarvan er maar een te zien is

No comments: